pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Powołanie osoby zarządzającej

06-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-06
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 czerwca br. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 5 czerwca br. osoby zarządzającej w osobie Pani Agnieszki Dral. Pani Agnieszka Dral została powołana na funkcję Członka Zarządu Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej.
Pani Agnieszka Dral jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi – Wydział Nauk Politycznych oraz Uniwersytetu w Sienie (CILS). W latach 1999-2001 pracowała w spółce "Polglas" z siedzibą w Warszawie na stanowisku Dyrektora handlowego, w latach 2005-2009 jako sales manager w Autoglas Italia Srl z siedzibą w Modenie (Włochy). Od 2009 r. do 2011 r. pełniła funkcję Generalnego Dyrektora Operacyjnego w La Perla Kliniki Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej z siedzibą w Warszawie. W latach 2011-2012 Pani Agnieszka Dral pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki Sky Club Sp. z o.o. W okresie od kwietnia 2012 r. do sierpnia 2012 r. Pani Agnieszka Dral pełniła w Spółce Air Market S.A. funkcję Prezesa Zarządu. Aktualnie Pani Agnieszka Dral pełni pełni funkcję Dyrektora ds. inwestycyjnych w ESKORD S.A. z siedzibą w Warszawie. Pani Agnieszka Dral biegle posługuje się językiem włoskim.
Pani Agnieszka Dral nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Pani Agnieszka Dral nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pomiędzy Panią Agnieszką Dral a innymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.
Pani Agnieszka Dral nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm