pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)

31-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 30 maja br. warunkowej umowy ("Umowa") pomiędzy: Emitentem, Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, Gant ZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budopol Racławicka s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu i spółkami zależnymi Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu. Emitent wskazuje, że Umowa zawarta została w celu rozliczenia wzajemnych praw i zobowiązań stron Umowy.
Na mocy postanowień Umowy Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wraz ze spółkami zależnymi zobowiązały się do zwolnienia z długu oraz do zrzeczenia się roszczeń regresowych wobec Emitenta z tytułu udzielonych zabezpieczeń Umowy wieloproduktowej nr 681/2010/00002217/00 z dnia 29 lipca 2010 roku zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, z kolei Emitent zobowiązał się do przeniesienia na rzecz Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu 100% akcji spółki "ARRADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RYNEK" s.k.a. (poprzednia nazwa: "Gant PMR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rynek" s.k.a.) z siedzibą we Wrocławiu oraz papiery dłużne spółki "ARRADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RYNEK" s.k.a.
Ponadto na mocy postanowień Umowy GANT ZN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zobowiązała się do przeniesienia na rzecz Emitenta lub podmiot przez niego wskazany praw i obowiązków komplementariusza spółki GANT ZN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budopol – Racławicka s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu.
Umowa uwarunkowana jest m.in.:
1. uprawomocnieniem się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu zawartego przez Emitenta z wierzycielami Emitenta w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie pod sygn. VIII GUp 66/13,
2. pozyskaniem przez Emitenta finansowania w kwocie 4 mln zł na wykonanie układu zgodnie z zawartą umową inwestycyjną z dnia 08.05.2014 z późniejszymi zmianami (Emitent przekazał informację o zawarciu umowy raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 09 maja br. - informacja poufna),
3. wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy przez nadzorcę sądowego Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie pod sygn. akt VIII GU 256/13,
4. wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy przez nadzorcę sądowego Emitenta w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie pod sygn. VIII GUp 66/13.
Emitent wskazuje, że zawarcie Umowy jest kolejnym działaniem Zarządu Emitenta, mających na celu wycofanie złożonego do sądu przez nadzorcę sądowego Emitenta, wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta (Emitent przekazał informację w tym przedmiocie raportem bieżącym nr 13/2014 z dnia 11.04.2014 r. - informacja poufna) oraz doprowadzenie do zatwierdzenia przed Sądem układu z wierzycielami.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm