pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Realizacja obowiązków istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)

23-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-23
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Realizacja obowiązków istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o realizacji w dniu 22 maja br. wniesienia przez ESKORD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Inwestor") zabezpieczeń zgodnie z treścią postanowień warunkowej umowy inwestycyjnej z dnia 8 maja br. wraz z aneksem z dnia 15 maja br. (Emitent przekazał informacje o zawarciu umowy raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 09 maja br. - informacja poufna oraz o zawarciu aneksu raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 16 maja br. - informacja poufna).
Tytułem zabezpieczenie należytego wykonania umowy inwestycyjnej Inwestor:
1) dokonał blokady aktywów na rachunku inwestycyjnym do kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych),
2) złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zapłaty opłaty gwarancyjnej w trybie art. 777 §1 pkt.4 k.p.c.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm