pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Budimex SA (BDX)

Pełna nazwa BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STAWKI 40 01-040 WARSZAWA
Telefon (022) 623-60-00
Prezes Dariusz Blocher
Fax (022) 623-60-01
WWW www.budimex.pl
E-mail info@budimex.pl
ISIN PLBUDMX00013

Komunikaty spółki: Budimex SA (BDX)

2016-10-28 14:55 Aneks do umowy na gwarancje bankowe z mBank SA
2016-10-26 07:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-10-21 13:29 Prace projektowe i roboty budowlane na linii obwodowej w Warszawie, odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA, spółek Grupy Strabag
2016-10-14 15:04 Wzrost skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy BX za III kw. 2016
2016-09-30 14:58 Podpisanie umowy Mostostalu Kraków SA (spółka w 100% zależna od Budimex SA) z Budimex SA i Tecnicas Reunidas SA
2016-09-30 08:57 Budowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul.Towarowej z ul.Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna – nowy kontrakt konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA.
2016-09-29 11:56 Podpisanie umowy na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot1
2016-09-28 16:36 Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap III: Budowa Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA
2016-09-28 16:32 Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap II: Budowa Alei Niepodległości w Białymstoku, w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA
2016-09-12 11:13 Aneks do umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych z Euler Hermes SA
2016-09-02 10:56 Umowa o linię na gwarancje bankowe z Credit Agricole Bank Polska SA
2016-08-30 17:08 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-24 11:44 Aneks do umowy na gwarancje ubezpieczeniowe z Ergo Hestia
2016-08-08 16:17 Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe z Alior Bank SA
2016-08-08 15:08 Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
2016-08-05 15:00 Kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo – usługowymi wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 – nowy kontrakt Budi
2016-07-27 07:57 Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2016 roku
2016-07-26 17:30 Budowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul.Towarowej z ul.Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA.
2016-07-18 15:44 Aneks do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z KUKE SA
2016-07-18 15:37 Podpisanie Umowy o przyznanie limitu leasingu z „PEKAO LEASING” Sp. z o.o.
2016-07-14 18:03 Podpisanie Umowy Generalnej Leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o.
2016-07-14 16:58 Porozumienie Budimeksu SA z LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 22 sp. k. („Inwestor”) oraz LC Corp S.A.
2016-07-14 16:57 Budynek Biurowy „Retro Office House” we Wrocławiu” – nowy kontrakt Budimeksu SA
2016-07-12 15:58 Korekta raportu 48/2016 w zakresie tytułu i treści.
2016-07-12 12:36 Wzrost skonsolidowanego wyniku netto Grupy Budimex SA za II kwartał 2016
2016-07-12 12:12 Wzrost skonsolidowanego wyniku netto Budimeksu SA za II kwartał 2016
2016-07-06 15:51 Przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA
2016-06-28 14:22 Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
2016-06-16 14:11 Umowa o linię na gwarancje bankowe z Bankiem Societe Generale SA Oddział w Polsce
2016-06-15 14:10 Aneks do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm