pieniadz.pl

Budimex SA
Budowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul.Towarowej z ul.Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna – nowy kontrakt konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA.

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Budowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul.Towarowej z ul.Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna – nowy kontrakt konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
rb bx/66/2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 września 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum Budimeksu SA _lider konsorcjum 95%_ i Ferrovial Agroman SA _partner konsorcjum 5%_ i Urzędem Miasta Olsztyna na budowę ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna
Wartość umowy: 83 787 127,22 złotych netto.
Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 14 dni od podpisania umowy.
Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Okresy gwarancji: 72 miesiące gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, licząc od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.
Warunki finansowe:
Zaliczka: brak.
Płatność: 30 dni od daty przedstawienia faktury wraz z wymaganymi dokumentami.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.

Wartość kontraktu nie przekracza progu 102 680 tys. zł. ale o wyborze oferty spółka informowała w raporcie bieżącym nr 55/2016 roku, gdy obowiązywała niższa wartość progowa.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm