pieniadz.pl

BRE Bank SA
Dopuszczenie 1.016 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

25-11-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 122 / 2013
Data sporządzenia: 2013-11-25
Skrócona nazwa emitenta
BRE
Temat
Dopuszczenie 1.016 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podaje do wiadomości, że uchwałą nr 1349/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dopuścił do obrotu giełdowego oraz postanowił wprowadzić z dniem 27 listopada 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.016 akcji zwykłych na okaziciela Banku o wartości nominalnej 4 zł każda.

Ww. akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 21 XXI ZWZ Banku z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji.

Wprowadzenie ww. akcji mBanku S.A. do obrotu giełdowego z dniem 27 listopada 2013 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 27 listopada 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLBRE0000012.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm