pieniadz.pl

BEDZIN
Wypowiedzenie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2015 z dnia 01.10.2015 r.

24-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-24
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Wypowiedzenie przez Spółkę Zależną Emitenta umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2015 z dnia 01.10.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24.08.2016 r. otrzymał od spółki Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., z siedzibą Będzinie _"Spółka Zależna"_ informację, że w dniu 22.08.2016 r. Spółka Zależna wypowiedziała spółce Polbrand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"POLBRAND"_ umowę wieloletnią nr 94/EC/2015 na dostawę węgla, o której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 70/2015 z dnia 01.10.2015 r. Powodem wypowiedzenia było nierealizowanie przez POLBRAND dostaw węgla w pełnym wymiarze, w ilościach określonych Umową.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm