pieniadz.pl

BEDZIN
Powołanie osoby nadzorującej.

29-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-29
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Powołanie osoby nadzorującej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Elektrociepłownia "Będzin" S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin’ S.A. VIII kadencji Pana Macieja Węgorkiewicza.
Pan Maciej Węgorkiewicz jest absolwentem:
Politechnika Warszawska w Warszawie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka Stosowana, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. Uczestniczył także w międzynarodowym programie Chartered Financial Analyst.
Doświadczenie zawodowe:
1995 – 1997 - Telekomunikacja Polska S.A. – specjalista ds. informatyki
1998 – 1999 - Demoskop Badania Rynkowe i Społeczne – IT Manager
2000 – 2004 - Infovide S.A. – konsultant IT
2005 – 2009 - eConsulting Sp. z o.o. – starszy consultant IT
2010 – 2011 - Money Makers S.A. – analityk inwestycyjny
od 2016 - Sanwil Holdings S.A. – analityk portfelowy
Pan Maciej Węgorkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Zgodnie z oświadczeniem Pana Macieja Wegorkiewicza nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. stanowi załącznik niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt. 22_, §28.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm