pieniadz.pl

BEDZIN
Wynagrodzenia wypłacone i należne osobom zarządzającym i nadzorującym w roku 2004r

19-04-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
RAPORT UNI - PL nr 9 / 2005
Data sporządzenia: 2005-04-19
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Wynagrodzenia wypłacone i należne osobom zarządzającym i nadzorującym w roku 2004r
Rynek urzędowy - podstawa prawna
Rynek nieurzędowy - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w uzupełnieniu do raportu rocznego Spółki za rok 2004 informuje, że w pkt. 10 dodatkowych not objaśniających (element dodatkowych informacji i objaśnień) powinna znaleźć się następująca informacja:

Wynagrodzenia wypłacone i należne osobom zarządzającym i nadzorującym w roku 2004r.

Członkowie Zarządu

Prezes Zarządu z tyt. wynagrodzenia za okres 1.1.-30.06.2004 270,0 tys. zł
Członek Zarządu z tyt. wynagrodzenia za okres 1.7.-31.10.20 90,0 tys. zł
z tyt. odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę 342,0 tys. zł
Prezes Zarządu z tyt. wynagrodzenia za okres 1.7.-31.12.2004 160,8 tys. zł
Członek Zarządu z tyt. wynagrodzenia za okres 1.1.-31.12.20 297,8 tys. zł
Członek Zarządu z tyt. wynagrodzenia za okres 1.1.-30.06.20 172,8 tys. zł


Członkowie Rady nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.1.-31.12.2004 29,4 tys. zł
Z-ca Przew. Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.1.-31.12.2004 24,9 tys. zł
Sekretarz Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.1.- 30.06.2004 18,3 tys. zł
Sekretarz Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.7.-31.08.2004 2,0 tys. zł
Członek Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.1.- 26.09.2004 19,1tys. zł
Sekretarz Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 27.09.-31.12.2004 3,9 tys. zł
Członek Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.1.- 31.12.2004 22,4 tys. zł
Członek Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.1.- 31.12.2004 22,4 tys. zł
Członek Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.1.- 31.12.2004 22,4 tys. zł
Członek Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.1.- 31.08.2004 18,4 tys. zł
Członek Rady Nadzorczej wynagrodzenie za okres 1.1.- 31.08.2004 18,4 tys. zł
Okresy pełnienia funkcji w organach Spółki są prezentowane w Sprawozdaniu Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2004 roku.
Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie wypłacono wynagrodzeń w podmiotach powiązanych


Podstawa prawna

Dz. U. Nr 186 poz. 1921 z 11.08. 2004 r. załącznik nr 6/1


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm