pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BBI Zeneris NFI SA (BBZ)

Pełna nazwa SKYSTONE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PADEREWSKIEGO 7 61-770 POZNAŃ
Telefon (061) 851-60-25
Prezes Piotr Kardach
Fax (061) 851-74-28
WWW www.bbizeneris.pl
E-mail info@bbizeneris.pl
ISIN PLNFI1000012

Komunikaty spółki: BBI Zeneris NFI SA (BBZ)

2013-05-24 17:41 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 23 maja 2013 r.
2013-05-21 09:03 Zmiana projektów uchwał na NWZ BBI Zeneris S.A. w dniu 23 maja 2013 r.
2013-05-16 19:48 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A.
2013-05-16 19:43 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.
2013-05-16 19:39 Powołanie Wiceprezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.
2013-05-16 19:34 Powołanie Wiceprezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.
2013-05-16 19:29 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A.
2013-05-16 19:22 Powołanie Prezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.
2013-05-15 17:56 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
2013-05-10 14:31 Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-05-07 15:02 Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-04-30 11:24 Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2013-04-30 10:38 Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-04-29 13:10 Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-04-26 23:29 Projekty uchwał na NWZ BBI Zeneris S.A. oraz Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru
2013-04-26 23:20 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A.
2013-04-26 19:53 Skonsolidowany raport roczny RS 2012
2013-04-26 19:35 Raport roczny R 2012
2013-04-26 11:09 Rezygnacja Prezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.
2013-04-24 16:39 Rejestracja zmian w statucie BBI Zeneris S.A.
2013-04-24 10:37 Zapowiedź emisji obligacji zamiennych na akcje
2013-04-17 16:30 Uchwała KDPW w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii E
2013-04-16 12:17 Ogłoszenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E
2013-04-11 15:08 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 9 kwietnia 2013 r.
2013-04-10 17:00 Złożenie wniosku o ogłoszenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E
2013-04-09 18:02 Powołanie Członków Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A.
2013-04-09 17:56 Rezygnacja Członków Rady nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A.
2013-04-09 17:50 Jednolity tekst statutu BBI Zeneris NFI S.A.
2013-04-09 17:32 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 9 kwietnia 2013 r.
2013-04-08 17:37 Postanowienia sądu dotyczące ustanowienia zastawów rejestrowych na aktywach o znacznej wartości – w związku z emisją obligacji serii H

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm