pieniadz.pl

BBI Zeneris NFI SA
Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

23-07-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BBI ZENERIS S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), Zarząd BBI Zeneris S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23 lipca 2013 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 23 lipca 2013 r. od Dyrektora ds. Analiz i Monitoringu Emitenta ("Osoba zobowiązana"). Zawiadomienie dotyczy zawarcia w dniu 17 lipca 2013 r. przez Osobę zobowiązaną transakcji nabycia łącznie 58.000 akcji Emitenta, za cenę 0,09 zł za akcję, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Suma transakcji dokonanych w roku kalendarzowym 2013 przez Osobę zobowiązaną przekroczyła równowartość 5.000 EUR (par. 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych).

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm