pieniadz.pl

BBI Development NFI SA
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Kwartału A w projekcie Centrum Praskie KONESER.

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Kwartału A w projekcie Centrum Praskie KONESER.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 24/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku BBI Development S.A. _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 28 października 2016 roku rozwiązana została warunkowa umowa przedwstępna sprzedaży z dnia 17 czerwca 2016 roku _szczegółowo opisana w powołanym raporcie bieżącym Nr 24/2016_ i jednocześnie, spółka zależna od Emitenta: Realty 3 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Sp.k. _dalej: "PD6"_ zawarła ze spółką współkontrolowaną przez Emitenta: Centrum Praskie KONESER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. _dalej: "CPK"_ umowę sprzedaży, na podstawie której CPK nabyła od PD6 zabudowaną nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Warszawie, przy ul. Ząbkowskiej 27 _działka 19/12 o powierzchni 0,0793 ha_ wraz z posadowionymi na niej dwoma budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 739,23 m kw. _tzw. Kwartał A projektu Centrum Praskie KONESER – dalej: "Kwartał A"_. Cena sprzedaży wyniosła 3.013.338 EUR netto _3.706.405,74 EUR brutto_, przy czym umowa sprzedaży i towarzyszące jej umowy dotyczące rozliczenia ceny sprzedaży przewidują, że część tej ceny w kwocie 1.690.442,61 EUR zostanie przeznaczona na całkowitą spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez PD6 na sfinansowanie realizacji Kwartału A.

Zawarcie opisanej powyżej umowy sprzedaży skutkuje połączeniem Kwartału A z tzw. Kwartałem Centralnym Projektu Centrum Praskie KONESER, a więc obszarem, na którym CPK realizuje część handlowo-biurową projektu. Tym samym urzeczywistniony został zakładany od dawna podział kompetencji pomiędzy PD6 _realizującą kwartały mieszkaniowe_ a CPK, która – będąc wspólną spółką celową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Liebrecht&WooD – realizuje część komercyjną projektu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-02-15

+ więcej
  • EUR euro 4,3243 -0,35%  -1,51gr
  • USD dolar 3,8326 -0,49%  -1,90gr
  • GBP funt 4,9104 -0,66%  -3,25gr
  • CHF frank 3,8081 -0,26%  -1,01gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm