pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Bakalland SA (BAK)

Pełna nazwa BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FABRYCZNA 5 00-446 WARSZAWA
Telefon (022) 355-22-00
Prezes Marek Moczulski
Fax (022) 355-22-20
WWW www.bakalland.pl
E-mail biuro@bakalland.pl
ISIN PLBKLND00017

Komunikaty spółki: Bakalland SA (BAK)

2014-09-04 16:02 Sprawozdanie zarządu BAKALLAND S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji BAKALLAND S.A. z dnia 11 sierpnia 2014 roku
2014-08-29 19:09 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
2014-08-28 16:58 Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A. (zmiana znaczącej umowy)
2014-08-28 09:03 Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmiana znaczących umów)
2014-08-26 15:13 Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A. (zmiana znaczącej umowy)
2014-08-20 15:09 Powołanie osób zarządzających Emitentem do zarządu Rieber Foods Polska S.A.
2014-08-12 16:18 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A.
2014-08-12 15:59 Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A.
2014-08-12 15:29 Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz ogłoszeniu wezwana na sprzedaż akcji Spółki
2014-07-28 12:44 Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości w wykonaniu umowy warunkowej
2014-07-28 12:39 Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem mBank S.A. (poprzednio BRE S.A.) a Emitentem (zmiana znaczących umów)
2014-07-23 15:25 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015
2014-07-22 13:52 Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Rieber Foods S.A. z siedzibą we Włocławku przez Innova Phoenix S.a.r.l. oraz na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Bakalland S.A. przez In
2014-07-03 13:36 Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmiana znaczących umów)
2014-07-02 16:52 Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem mBank S.A. (poprzednio BRE S.A.) a Emitentem (zmiana znaczących umów)
2014-07-02 14:38 Wykaz akcjionariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Bakalland S.A.
2014-06-26 13:43 Treść uchwał podjętych przez NWZ Bakalland S.A. w dniu 26.06.2014
2014-06-24 19:26 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości
2014-06-04 17:07 Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem mBank S.A. (poprzednio BRE S.A.) a Emitentem (zmiana znaczących umów)
2014-05-30 16:54 Opinia Zarządu Bakalland S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki
2014-05-30 16:03 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A.
2014-05-26 16:54 Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmiana znaczących umów)
2014-05-24 19:01 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie istotnej umowy
2014-05-15 19:05 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
2014-04-28 16:47 Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem mBank S.A. (poprzednio BRE S.A.) a Emitentem (zmiana znaczących umów)
2014-04-28 16:43 Połączenie BAKALLAND S.A. ze spółką zależną „PIFO” Eko-Strefa Sp. z o. o.
2014-04-23 17:42 Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem oraz podmiotem zależnym od Emitenta tj. „PIFO” Eko-Srefa Sp. z o. o. (zmiana znaczących umów)
2014-04-16 18:01 Korekta raportu nr 9/2014 z dn.04.04.2014: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Bakalland S.A.
2014-04-04 13:50 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Bakalland S.A.
2014-04-02 15:05 Zmiany w składzie organów Emitenta

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm