pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ATM Grupa SA (ATG)

Pełna nazwa ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres BIELANY WROCŁAWSKIE; UL. DWA ŚWIATY 1 55-040 KOBIERZYCE
Telefon (71) 776-47-00; 776-47-10
Prezes Andrzej Muszyński
Fax (71) 776-47-01
WWW www.atmgrupa.pl
E-mail atm@atmgrupa.pl
ISIN PLATM0000021

Komunikaty spółki: ATM Grupa SA (ATG)

2014-05-14 18:02 Przekroczenie 5% głosów na WZA
2014-04-30 11:17 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 maja 2014 r.
2014-04-30 06:52 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-04-30 06:29 Raport roczny R 2013
2014-03-03 19:13 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013
2014-01-31 16:20 Lista akcjonariuszy na NWZA odbytym w dniu 31 stycznia 2014 roku z liczbą głosów powyżej 5% głosów
2014-01-31 16:18 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2014-01-31 16:17 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 31 stycznia 2014 r.
2014-01-22 12:27 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-03 17:32 Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat
2013-12-17 17:43 Zwołanie NWZA na dzień 31 stycznia 2014 r.
2013-11-14 17:34 QSr
2013-10-30 18:13 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2013-09-16 17:15 Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 - nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości
2013-09-12 17:13 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
2013-09-06 18:30 Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej nabycia i zbycia aktywów o znacznej wartości
2013-09-05 17:29 Nabycie aktywów o znacznej wartości
2013-09-03 19:35 Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości
2013-08-30 08:03 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
2013-08-07 16:51 Nabycie aktywów o znacznej wartości
2013-07-17 11:31 Zawarcie umowy znaczącej
2013-07-12 08:01 Rejestracja przez sąd zmian w statucie spółki oraz umorzenia akcji
2013-07-04 19:32 Uzupełnienie raportu o uchwale o wypłacie dywidendy
2013-06-17 16:39 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013-06-14 19:26 Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 14 czerwca 2013 roku z liczbą głosów powyżej 5% głosów
2013-06-14 19:25 Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy
2013-06-14 19:21 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 14 czerwca 2013 roku
2013-06-13 22:30 Aktualizacja projektów uchwał na ZWZA w dniu 14 czerwca 2013
2013-06-03 12:32 Nabycie przez ATM Grupa S.A. akcji własnych
2013-05-27 23:32 Nabycie przez ATM Grupa S.A. akcji własnych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm