pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Postanowienie sądu o połączeniu spółki ATM Grupa S.A. ze spółką zależną Profilm Sp. z o.o.

31-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Postanowienie sądu o połączeniu spółki ATM Grupa S.A. ze spółką zależną Profilm Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. _"Spółka Przejmująca"_ podaje do wiadomości, że w dniu 31 marca 2016 r. otrzymał postanowienie o dokonaniu w tym samym dniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu połączenia ze spółką zależną Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie _"Spółka Przejmowana"_.

Połączenie zostało dokonane przez przejęcie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 516 § 6 ksh w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh, a także ze względu na okoliczność, iż Spółka Przejmująca była jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Podstawową działalnością Spółki Przejmującej jest produkcja telewizyjna i filmowa. Spółka produkuje szereg różnorodnych gatunkowo programów na rzecz krajowych stacji telewizyjnych. Ponadto bierze udział w produkcji filmów przeznaczonych do emisji kinowej. Spółka prowadzi również telewizyjną działalność nadawczą.

Podstawową działalnością Spółki Przejmowanej była produkcja telewizyjna i filmowa.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm