pieniadz.pl

Atlas Estates Ltd.
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016

31-08-2016


skorygowany x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie EUR
data przekazania: 2016-08-31
ATLAS ESTATES LIMITED
_pełna nazwa emitenta_
ATLAS ESTATES LTD Developerska _dev_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
GY1 3HB St. Peter Port, Guernsey
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Martello Court, Admiral Park PO Box 119
_ulica_ _numer_
44 _0_ 1481 211 000 44 _0_ 1481 211 001
_telefon_ _fax_
InvestorRelations@AtlasEstates.com www.atlasestates.com
_e-mail_ _www_
n/a n/a
_NIP_ _REGON_
BDO LLP
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / półrocze / 2016 półrocze /
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-10-11

+ więcej
  • EUR euro 4,3097 -0,28%  -1,20gr
  • USD dolar 3,9145 -0,21%  -0,81gr
  • GBP funt 4,8929 +2,00%  +9,58gr
  • CHF frank 3,9192 -0,88%  -3,46gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm