pieniadz.pl

Atlas Estates Ltd.
Term- sheet z Erste Group Bank AG

03-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-03
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Term- sheet z Erste Group Bank AG
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited _"AEL"_ informuje, że w dniu 3 sierpnia 2016 r. AEL podpisał z Erste Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu _"Bank"_ porozumienie określające finansowe warunki brzegowe _term – sheet_ transakcji nabycia kredytu w pozostałej kwocie do zapłaty w wysokości 58.950.427,56 Euro udzielonego spółce zależnej AEL – Atlas Estates _Millennium_ Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu z dnia 21 grudnia 2006 r. ze zmianami. Kredyt zostanie nabyty razem z wszelkimi prawami i wierzytelnościami Banku związanymi z tym kredytem.
Uzgodniona cena wynosi 39.500.000 Euro. Dodatkową korzyścią wynikającą z transakcji jest zwolnienie spod hipoteki Banku nieruchomości należącej do Atlas Estates _Moszkva_ Ingatlanforgalmazo Kft znanej jako "Moszkva" w Budapeszcie.
Umowa nabycia kredytu zostanie podpisana do dnia 16 września 2016 r., przy czym przeniesienie własności budynku Millennium Plaza położonego przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie oraz zwolnienie zabezpieczeń Banku nastąpi do dnia ostatecznej spłaty, to jest do dnia 29 września 2017 r. Płatność ceny zostanie uregulowana w ratach do dnia 29 września 2017 r.
Rada Dyrektorów AEL informuje, że większościowi akcjonariusze AEL stanowiący grupę spółek, do której należy Fragiolig Holdings Limited, potwierdzili ich zaangażowanie i wsparcie dla AEL oraz możliwość udzielenia pożyczki AEL w sfinalizowania transakcji.
Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-10-11

+ więcej
  • EUR euro 4,3097 -0,28%  -1,20gr
  • USD dolar 3,9145 -0,21%  -0,81gr
  • GBP funt 4,8929 +2,00%  +9,58gr
  • CHF frank 3,9192 -0,88%  -3,46gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm