pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Atlantis SA (ATS)

Pełna nazwa ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PADLEWSKIEGO 18C 09-402 PŁOCK
Telefon (024) 367-31-31
Prezes Anna Kajkowska
Fax (024) 366-06-26
WWW www.atlantis-sa.pl
E-mail biuro@atlantis-sa.pl
ISIN PLATLNT00016

Komunikaty spółki: Atlantis SA (ATS)

2016-11-04 17:57 Informacja dla Akcjonariuszy
2016-08-22 00:17 Raport półroczny P 2016
2016-08-19 21:40 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta.
2016-06-16 18:01 Informacja w sprawie znaczącej Umowy Emitenta.
2016-06-10 20:43 Rejestracja zmian Statutu Spółki
2016-05-31 19:48 Zawarcie porozumienia do Umowy pożyczki akcji Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)
2016-05-30 17:54 Informacja w sprawie znaczącej Umowy Emitenta.
2016-05-16 20:45 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-05-13 20:40 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta.
2016-05-04 21:23 Informacja w sprawie znaczącej Umowy Emitenta.
2016-04-29 17:09 Podział Emitenta – ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta
2016-04-29 17:04 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.04.2016r.
2016-04-29 16:51 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku.
2016-04-28 22:02 Raport roczny R 2015
2016-04-28 21:43 Korekta raportu okresowego za rok 2015.
2016-04-28 21:16 Raport półroczny P 2015
2016-04-28 20:51 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2015 roku.
2016-04-19 20:04 Informacja w sprawie znaczącej Umowy Emitenta.
2016-04-05 20:30 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.
2016-04-01 20:16 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2016r.
2016-03-30 18:32 Podział Emitenta
2016-03-10 23:29 Raport roczny R 2015
2016-03-04 23:03 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta.
2016-03-04 22:35 Korekta odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.
2016-02-25 21:29 Korekta raportu Nr 5/2016 z dnia 24.02.2016 roku
2016-02-24 23:57 Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.
2016-01-22 21:30 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016r.
2016-01-22 21:22 Ujawnienie opóźnionej informacji w sprawie zawarcia porozumienia ze spółką INVESTMENT FRIENDS S.A.
2016-01-14 17:44 Zawarcie umowy pożyczki
2016-01-12 18:07 Wybór biegłego rewidenta

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm