pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Atlanta SA (ATP)

Pełna nazwa ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.ZAŁOGOWA 17 80-557 GDAŃSK
Telefon (58) 522-06-00; 522-05-82
Prezes Piotr Bieliński
Fax (058) 522-05-64
WWW www.atlantapoland.com.pl
E-mail info@atlantapoland.com.pl
ISIN PLATLPL00018

Komunikaty spółki: Atlanta SA (ATP)

2016-10-31 17:56 Raport roczny R 2015
2016-10-26 17:50 Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2016/2017.
2016-10-18 17:12 Wynik audytu.
2016-08-29 17:17 Raport kwartalny Q 4/2015
2016-07-29 17:06 Wstępne wyniki w IV kwartale roku obrotowego 2015/2016.
2016-07-26 15:52 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017.
2016-06-15 17:25 Obroty z kontrahentem.
2016-05-16 17:35 Raport kwartalny Q 3/2015
2016-04-28 15:49 Aneks do znaczącej umowy - spełnienie warunku zawieszającego.
2016-04-25 16:22 Aneks do znaczącej umowy.
2016-03-14 17:07 Znacząca umowa.
2016-02-29 17:29 Raport półroczny P 2015
2016-01-25 15:07 Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
2015-12-30 17:47 Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.
2015-12-30 17:46 Powołanie osoby nadzorującej.
2015-12-30 17:44 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2015 roku.
2015-12-30 17:42 Uchwały podjęte przez ZWZ 30 grudnia 2015 roku.
2015-12-02 17:34 Przyjęcie polityki dywidendy.
2015-12-02 17:33 Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND SA.
2015-11-30 17:25 Znacząca umowa.
2015-11-18 16:50 Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 grudnia 2015 r.
2015-11-18 16:46 Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki.
2015-11-18 16:42 Ogłoszenie o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2015-11-17 18:10 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland Spółka Akcyjna.
2015-11-17 18:08 Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
2015-11-16 17:15 Raport kwartalny Q 1/2015
2015-10-30 17:03 Raport roczny R 2014
2015-09-22 17:24 Zawarcie ugody z HELIO SA z siedzibą w Wyględach
2015-08-28 19:30 Raport kwartalny Q 4/2014
2015-07-21 16:08 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016 - korekta.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm