pieniadz.pl

Atlanta SA
Raport roczny R 2015

31-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR,MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-31
ATLANTA POLAND SA 
_pełna nazwa emitenta_
ATLANTAPL Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
80-557 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Załogowa 17
_ulica_ _numer_
058 5220600 058 5220564
_telefon_ _fax_
info@atlantapoland.com.pl
_e-mail_ _www_
5830013129 190297892
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 262 590 262 481 60 954 62 989
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 6 182 13 146 1 435 3 155
III. Zysk _strata_ brutto 5 635 12 124 1 308 2 909
IV. Zysk _strata_ netto 4 533 9 651 1 052 2 316
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 460 5 824 6 606 1 398
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 297 -4 524 -2 158 -1 086
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 244 -915 -3 539 -220
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 919 385 910 92
IX. Aktywa razem 135 013 139 536 30 508 33 267
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 477 73 573 15 473 17 541
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 667 62 439 1 281 14 886
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 62 810 11 134 14 193 2 654
XIII. Kapitał własny 66 536 65 963 15 035 15 726
XIV. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 377 1 452
XV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XVI. Podstawowy i rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,74 1,58 0,17 0,38
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,92 10,83 2,47 2,58


HLB
M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4101 +0,28%  +1,22gr
  • USD dolar 3,7240 +0,26%  +0,97gr
  • GBP funt 4,9009 +0,71%  +3,44gr
  • CHF frank 4,0996 +0,46%  +1,86gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm