pieniadz.pl

Atlanta SA
Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2016/2017.

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2016/2017.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku _Spółka_, działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 tj. w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 września 2016r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 45.374 tys. zł tj. niższe o 28,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2015/2016 oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 147 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 1.402 tys. zł w tym samym okresie roku obrotowego 2015/2016.
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników finansowych Spółki osiąganych w analogicznym okresie lat poprzednich.
W opinii Zarządu czynnikami, mającymi największy wpływ na zrealizowane wyniki były:
_1_ Znaczące wahania _spadki_ cen surowców, których efektem było zmniejszenie przychodów ze sprzedaży – spadek cen surowców przełożył się na silną presję cenową ze strony klientów Spółki. Wartość przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 zmniejszyła się o 28,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2015/2016 podczas gdy wolumen sprzedaży, w tym samym okresie, zmniejszył się o 9,3%. _2_ Wstrzymanie dostaw do Jeronimo Martins Polska S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2016 z 15 czerwca 2016r. _3_ Ograniczenie realizacji części zamówień na orzechy przetworzone w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy zakładu produkcyjnego ATLANTA POLAND S.A. w Gdańsku. _4_ Wzrost ujemnego salda na operacjach finansowych o ok. 470 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2015/2016.
Czynniki wskazane w punktach 1, 2 oraz 3 powyżej wpłynęły na obniżenie marży brutto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 o ok. 1 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego.
Planowany termin publikacji raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 przypada w dniu 14 listopada 2016r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm