pieniadz.pl

Atlanta SA
Raport kwartalny Q 4/2015

29-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2015
_kwartał_ _rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-29
ATLANTA POLAND SA 
_pełna nazwa emitenta_
ATLANTAPL Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
80-557 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Załogowa 17
_ulica_ _numer_
058 5220600 058 5220564
_telefon_ _fax_
info@atlantapoland.com.pl
_e-mail_ _www_
5830013129 190297892
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2015-07-01 do 2016-06-30 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30 4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2016-06-30 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2015-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 262 905 262 481 61 027 62 989
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 6 177 13 146 1 434 3 155
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 5 631 12 124 1 307 2 909
IV. Zysk _strata_ netto 4 523 9 651 1 050 2 316
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 266 5 824 6 561 1 398
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 130 -4 524 -2 119 -1 086
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 217 -915 -3 532 -220
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 919 385 910 92
IX. Aktywa razem 134 444 139 536 30 379 33 267
X. Zobowiązania długoterminowe 52 961 62 439 11 967 14 886
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 14 957 11 134 3 380 2 654
XII. Kapitał własny 66 526 65 963 15 032 15 726
XIII. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 377 1 452
XIV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XV. Podstawowy i rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,74 1,58 0,17 0,38
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,92 10,83 2,47 2,58
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm