pieniadz.pl

Atlanta SA
Wstępne wyniki w IV kwartale roku obrotowego 2015/2016.

29-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-29
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Wstępne wyniki w IV kwartale roku obrotowego 2015/2016.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku _Spółka_, działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w IV kwartale roku obrotowego 2015/2016 tj. w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 43.777 tys. zł tj. niższe o 19,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2014/2015 oraz poniosła stratę netto w wysokości ok. 1.294 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 93 tys. zł w tym samym okresie roku obrotowego 2014/2015.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016 z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników finansowych Spółki osiąganych w analogicznym okresie lat poprzednich.

W opinii Zarządu czynnikami, mającymi największy wpływ na zrealizowane wyniki były:

1.Znaczące wahania _spadki_ cen surowców, których efektem było zmniejszenie przychodów ze sprzedaży – spadek cen surowców przełożył się na silną presję cenową ze strony klientów Spółki. Wartość przychodów netto ze sprzedaży w IV kwartale roku obrotowego 2015/2016 zmniejszyła się o 19,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2014/2015 podczas gdy wolumen sprzedaży, w tym samym okresie, zwiększył się o 5,8%.
2.Utworzenie dodatkowych odpisów aktualizujących wartość zapasów.
3.Ograniczenie dostaw do Jeronimo Martins Polska S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2016 z 15 czerwca 2016r.
4.Ograniczenie realizacji części zamówień na orzechy przetworzone w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy zakładu produkcyjnego ATLANTA POLAND S.A. w Gdańsku.

Czynniki wskazane w punktach 1, 3 oraz 4 powyżej wpłynęły na obniżenie marży brutto ze sprzedaży w IV kwartale roku obrotowego 2015/2016 o ok. 1,3 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego. Natomiast utworzenie dodatkowych odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w pkt. 2 spowodowało wzrost pozostałych kosztów operacyjnych o ok. 0,3 mln zł.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za 4 kwartał roku obrotowego 2015/2016 przypada w dniu 29 sierpnia 2016r., natomiast zaudytowany raport finansowy za rok obrotowy 2015/2016 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 października 2016r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-13

+ więcej
  • EUR euro 4,3396 -0,01%  -0,04gr
  • USD dolar 3,9120 -0,61%  -2,42gr
  • GBP funt 4,8705 +0,43%  +2,08gr
  • CHF frank 3,9608 -0,33%  -1,30gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm