pieniadz.pl

Atlanta SA
Znacząca umowa.

30-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-30
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Znacząca umowa.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, iż łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy Emitentem a Jeronimo Martins Polska S.A., w okresie od dnia przekazania ostatniego raportu bieżącego na temat przekroczenia 10% wartości przychodów ze sprzedaży, tj. od dnia 14 lipca 2015 roku do dnia przekazania niniejszego raportu, wyniosła 27 009 052,60 PLN netto (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 60/100). Tym samym wartość obrotów pomiędzy spółkami przekroczyła 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta i stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu. Przedmiotem współpracy pomiędzy ATLANTA POLAND S.A. a Jeronimo Martins Polska S.A. jest sprzedaż bakalii. Największą wartość miała faktura sprzedaży zawarta w dniu 4 września 2015 roku na łączną wartość 374 786,41 PLN netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 41/100). Transakcja ta dotyczyła sprzedaży pistacji prażonych solonych. Pozostałe warunki sprzedaży nie odbiegały od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Kryterium uznania transakcji za znaczące jest łączne przekroczenie progu 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm