pieniadz.pl

Atlanta SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland Spółka Akcyjna.

17-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-17
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland Spółka Akcyjna.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Atlanta Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atlanta Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na dzień 21 grudnia 2015 roku na godzinę 10.00, w Gdańsku, przy ulicy Jana Uphagena 23 (Villa Uphagena).
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Atlanta Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości: treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 grudnia 2015 roku, informację o ogólnej liczbie akcji w Atlanta Poland SA oraz liczbie głosów z tych akcji a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3891 +1,04%  +4,53gr
  • USD dolar 3,9983 +1,69%  +6,64gr
  • GBP funt 4,9721 +0,90%  +4,44gr
  • CHF frank 4,0399 +1,84%  +7,31gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm