pieniadz.pl

ASBISc Enterprises PLC
Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA

12-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-12
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc _"Spółka", "Emitent"_, niniejszym informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2016 roku Spółka otrzymała od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, iż w wyniku nabycia w dniu 10 sierpnia 2016 r. akcji Spółki udział Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestyjny Otwarty and Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _"Fundusze“_ zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczył próg 5% w ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
Zgodnie z zawiadomieniem przed wskazanym powyżej nabyciem akcji Fundusze posiadały 2 769 690 akcji Spółki, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego Spółki i posiadały 2 769 690 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,99% w ogólnej liczbie głosów.
Zgodnie z zawiadomieniem po wskazanym powyżej nabyciu akcji Fundusze posiadają 2 934 690 akcji Spółki, co stanowi 5,29% kapitału zakładowego Spółki i posiadają 2 934 690 głosów z tych akcji, co stanowi 5,29% w ogólnej liczbie głosów.
Zgodnie z zawiadomieniem w odniesieniu do funduszu nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie publicznej.
Zgodnie z zawiadomieniem Fundusz nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-01-18

+ więcej
  • EUR euro 4,2964 +0,21%  +0,89gr
  • USD dolar 3,7694 +0,21%  +0,79gr
  • GBP funt 4,8773 +0,63%  +3,05gr
  • CHF frank 3,7917 -0,01%  -0,04gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm