pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Arteria SA (ARR)

Pełna nazwa ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STAWKI 2A 00-193 WARSZAWA
Telefon (022) 648-80-72
Prezes Marcin Marzec
Fax (22) 4820399
WWW www.arteria.pl
E-mail inwestorzy@arteriasa.com
ISIN PLARTER00016

Komunikaty spółki: Arteria SA (ARR)

2016-09-27 18:07 Emisja obligacji serii G
2016-09-20 15:20 Informacja o wyborze Oferty przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
2016-08-31 21:59 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-28 17:10 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. na nową kadencję
2016-06-28 16:56 Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A .
2016-06-28 16:43 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku
2016-06-23 13:25 Zgłoszenie kandydatury Piotra Schramma na Członka Rady Nadzorczej Arteria S.A.
2016-06-01 15:49 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2016 roku.
2016-05-14 00:02 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-06 17:10 Wykaz raportów opublikowanych w roku obrotowym 2015.
2016-03-22 02:07 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 22:04 Raport roczny R 2015
2016-01-27 14:36 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-04 17:01 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej Arteria S.A.
2015-12-17 15:17 Finalizacja transakcji zakupu 100% udziałów w BPO Management Sp. z o.o.
2015-12-14 14:33 Wykup obligacji serii D
2015-11-30 14:57 Aneks do Umowy z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zakupu 100% udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o.
2015-11-13 17:44 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-13 17:28 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-09-09 17:03 Zawarcie znaczącej umowy
2015-09-01 08:30 Sprostowanie raportu 18/2015 w sprawie zakupu udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o.
2015-08-31 16:54 Zakup 100% udziałów w Spółce BPO Management Sp. z o.o.
2015-08-28 17:16 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-25 17:24 Zamknięcie transakcji zakupu Contact Center Sp. z o.o.
2015-08-07 15:01 Emisja obligacji serii F
2015-08-07 13:25 Rejestracja obniżonego kapitału zakładowego Arteria S.A.
2015-08-07 11:33 Aneks do Umowy z Grupą Orange Polska na zakup 100% udziałów Contact Center Sp. z o.o. (uzupełnienie raportu 12/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.)
2015-08-03 17:22 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań za 2015 rok i informacja o poziomie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-07-06 18:01 Zawarcie umowy z Grupą Orange Polska na zakup 100% udziałów Contact Center Sp. z o.o.
2015-06-25 15:08 Decyzją ZWZA Spółki nie będzie wypłaty dywidendy w 2015 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm