pieniadz.pl

Arteria SA
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. na nową kadencję

28-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-28
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Arteria S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arteria S.A., działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami_, podaje do wiadomości, iż decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2016 r., w składzie Rady Nadzorczej Spółki Arteria S.A. nastąpiły zmiany.

W związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, postanowiło ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 _pięć_ osób oraz powołać do składu Rady Nadzorczej, następujące osoby:
-Dariusza Stokowskiego,
-Piotra Schramma
-Pawła Tarnowskiego,
-Mirona Maickiego.
-Michała Lehmanna

Panowie Dariusz Stokowski, Paweł Tarnowski, Miron Maicki oraz Michał Lehmann będą pełnić swoje funkcje przez kolejną kadencję.

Dariusz Stokowski
Wykształcenie wyższe

Założyciel i główny akcjonariusz funduszu Nova Holding Ltd. Jest odpowiedzialny za strategiczny rozwój funduszu, inwestycje, akwizycje i przejęcia nowych firm. Od momentu utworzenia Nova Holding w 2002 r. tworzył fundamenty aktywów i spółek wchodzących w jej skład. W 1997 r. powołał agencję reklamową Polymus, potem kolejne firmy, które dziś tworzą portfel funduszu. Z rynkiem mediów, marketingu i nowych technologii jest związany od kilkunastu lat. Członek rad nadzorczych kilku firm, m.in. notowanej na GPW spółki 4fun Media S.A, której był założycielem, a obecnie jest akcjonariuszem większościowym.

Pan Dariusz Stokowski nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został także wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Piotr Schramm
Wykształcenie wyższe
Wieloletni Partner w Kancelarii Gessel. Adwokat. Kieruje działem projektów specjalnych w kancelarii jak i działem procesowym. Reprezentuje podmioty oraz ich zarządy w sporach, transakcjach, negocjacjach oraz bieżącej działalności biznesowej. Ekspert prawa międzynarodowego.
Pan Piotr Schramm posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie m.in. bieżącego doradztwa prawno-biznesowego, transakcji M&A oraz prowadzenia sporów i negocjacji, restrukturyzacji, reorganizacji i obsługi przedsiębiorstw.

Pan Piotr Schramm nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został także wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Paweł Tarnowski
Wykształcenie wyższe
Posiada bogate doświadczenie z zakresu analizy giełdowej, opracowywania analiz dot. makroekonomii, rynków finansowych i spółek giełdowych, przygotowywania rekomendacji dla spółek oraz zarządzania portfelem akcji funduszy _małe i średnie spółki_, a także tworzenia strategii inwestycyjnych funduszy oraz współzarządzania ich płynnością.
Podczas dotychczasowej kariery zawodowej, Pan Paweł Tarnowski był zatrudniony w renomowanych instytucjach finansowych, m.in. w : Raiffeisen Capital & Investment Polska _1994-1998_ na stanowisku Analityk, Nordea PTE _wcześniej PTE Norwich Union i Sampo PTE_ w latach 1999-2006 jako Kierownik Zespołu Analiz, Nordea PTE _2006-2009_ – Zarządzający Portfelem.

Pan Paweł Tarnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Marek Tarnowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.Miron Maicki
Wykształcenie wyższe
W latach 1987-1990 pełnił funkcję Kierownik Zespołu Protokołu w Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdzie był m.in. odpowiedzialny za współpracę z Sekcją Edukacji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W latach 1994-1998 był Członkiem Zarządu RUCH S.A. gdzie był odpowiedzialny m.in. za handel artykułami pozaprasowymi, inwestycje, marketing i sieć punktów sprzedaży _16 000 kioski i 182 hurtowni_, prowadzenie negocjacji handlowych ze strategicznymi partnerami – dostawcami. W latach 2001- 2005 był Prezesem Zarządu RUCH S.A. W latach 2006 – 2008, Dyrektor Zarządzający Hotelu "Gromada" w Warszawie, od 2008 Prezes Zarządu spółek ATTIS Holding S.A. i ATTIS Broker sp.z o.o.

Pan Miron Maicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Miron Maicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Michał Lehmann
Wykształcenie wyższe
Partner Zarządzający SpeedUp Group, lider wielu projektów z zakresu marketingu i reklamy, założyciel, współwłaściciel, Prezes i Dyrektor Generalny agencji marketingu zintegrowanego TEQUILA\Polska _wcześniej BTL Group_. W latach 2006-2008 Vice President TEQUILA\CEE w ramach TEQUILA Worldwide z siedzibą w Nowym Jorku, Madison Avenue – globalny holding składający się z 44 firm obecnych na 34 głównych rynkach na całym świecie, laureat klilkudzisięciu nagród w konkursach marketingu bezpośredniego i reklamy: Boomerang, Golden Arrow, Kreatura, Effie, Złote Orły.
Pan Michał Lehmann nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Michał Lehmann nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm