pieniadz.pl

Armatura Kraków SA
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Armatura Kraków SA

04-03-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
ARMATURA KRAKÓW S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Armatura Kraków SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Armatura Kraków SA (Spółka) informuje, że dnia 04.03.2014 r. powziął informację o decyzji Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) z dnia 03.03.2014 r. w sprawie wykluczenia z dniem 10.03.2014 r. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Armatura Kraków SA oznaczonych przez KDPW kodem ISN PLKFARM00013.
Wykluczenie z obrotu giełdowego obejmuje łącznie. 80.618.981 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, tj.:
1) 26.322.854 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
2) 243.667 (dwieście czterdzieści trzy tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A3;
3) 52.460 (pięćdziesiąt dwa tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A4;
4) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
5) 10.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
6) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
7) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
9) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Z dniem 10.03.2014 r. zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 19.02.2014 r.) oraz decyzją GPW, Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm