pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Arctic Paper SA (ATC)

Pełna nazwa ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 334 A 60-406 POZNAŃ
Telefon (61) 62-62-000
Prezes Per Skoglund
Fax (61) 62-62-001
WWW www.arcticpaper.com
E-mail biuro@arcticpaper.com
ISIN PLARTPR00012

Komunikaty spółki: Arctic Paper SA (ATC)

2016-10-28 15:30 Potwierdzenie zwolnienia zabezpieczeń z tytułu umowy kredytów
2016-10-26 21:00 Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.
2016-10-25 20:00 Spłata zadłużenia przez Arctic Paper Kostrzyn S.A.
2016-10-04 14:00 Podpisanie dokumentów zabezpieczeń przez spółkę Arctic Paper S.A.
2016-09-30 15:30 Emisja obligacji serii A przez spółkę Arctic Paper S.A.
2016-09-14 16:01 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
2016-09-14 16:00 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
2016-09-14 16:00 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 14 września 2016 roku
2016-09-09 17:11 Zawarcie przez spółkę Arctic Paper S.A. istotnych umów związanych z procesem refinansowania
2016-08-29 08:02 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-16 15:02 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
2016-08-10 17:16 Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2016 r., w tym proponowane zmiany w Statucie.
2016-08-10 17:15 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.
2016-08-08 08:00 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
2016-06-30 14:31 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
2016-06-27 11:31 Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.
2016-06-02 16:07 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
2016-06-02 16:01 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku
2016-05-16 08:02 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-05 12:03 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2016 r., w tym proponowane zmiany w Statucie.
2016-05-05 12:01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.
2016-05-04 18:00 Zamiar pozyskania finansowania poprzez rozważaną emisję obligacji lub zawarcie umowy kredytów
2016-04-28 12:02 Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.
2016-04-28 12:02 Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych.
2016-04-28 08:00 Zmiany w Zarządzie Arctic Paper SA
2016-03-21 08:05 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 08:05 Raport roczny R 2015
2016-02-16 10:00 Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.
2016-02-12 08:30 Publikacja raportu za 4 kwartały 2015 roku przez spółkę zależną
2016-01-28 15:00 Informacja o transakcjach na akcjach Arctic Paper S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm