pieniadz.pl

Arctic Paper SA
Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Rejestracja zmian w statucie Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A._"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 26 października 2016 roku Spółka na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmującej stan na dzień 26 października 2016 r. powzięła informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2016 z dnia 14 września 2016 roku, przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2016 z dnia 14 września 2016 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/2016 ustaliło tekst jednolity Statutu, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2016 z dnia 14 września 2016 roku.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu.Podstawa prawna przekazania raportu:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm._ §38 ust. 1 pkt 2

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm