pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Amica Wronki SA (AMC)

Pełna nazwa AMICA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MICKIEWICZA 52 64-510 WRONKI
Telefon (0-67) 254-61-00; 254-61-11
Prezes Jacek Rutkowski
Fax (0-67) 254-03-20
WWW www.amica.com.pl
E-mail sekretariat@amica.com.pl
ISIN PLAMICA00010

Komunikaty spółki: Amica Wronki SA (AMC)

2015-05-22 12:24 Proponowane zmiany w Statucie Spółki
2015-05-22 12:15 Treść projektów uchwał ZWZA Amica Wronki S.A.
2015-05-22 12:07 Informacja o terminie zwołania i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna
2015-05-15 17:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-05-15 15:49 Rekomendacja Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrachunkowy 2014
2015-05-15 15:43 Treść dokumentu „Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2014”.
2015-04-30 18:11 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-04-30 18:05 Raport roczny R 2014
2015-03-10 16:19 Korekta do skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku (błąd edytorski)
2015-03-05 10:24 Emisja obligacji
2015-02-27 19:02 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
2015-01-29 14:53 Nabycie akcji Emitenta przez osobę objętą obowiązkiem notyfikacji
2015-01-23 11:41 Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych
2014-12-19 13:31 Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
2014-12-12 16:12 Raport bieżący 50-2014
2014-12-09 17:07 Otrzymanie przez Emitenta zawiadomienia o zmianie zaangażowania kapitałowego Holding Wronki Spółka Akcyjna
2014-12-08 12:01 Emisja obligacji
2014-12-01 17:16 Informacja poufna dotycząca zbycia akcji spółki Amica Wronki S.A. (zbycie części papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta)
2014-12-01 14:15 Informacja poufna dotycząca wniesienia akcji spółki Amica Wronki S.A. tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej (zbycie części papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta)
2014-12-01 09:06 Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
2014-11-28 13:35 Dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych po ich wcześniejszej asymilacji z papierami wartościowymi Emitenta będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku
2014-11-24 16:53 Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
2014-11-19 13:55 Potencjalna możliwość zmiany praw z papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta / Potencjalna możliwość dopuszczenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych po ich wcześniejszej asymilacji z p
2014-11-14 18:04 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-11-14 12:22 Zmiana praw z papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
2014-11-13 15:07 Rejestracja zmian w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
2014-10-30 13:31 Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie umorzenia akcji Spółki
2014-10-09 14:51 Suplement do Raportu bieżącego Nr 31/2014 z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zawiadomienia o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zobowiązaną pełniącą funkcję w organach Spółki
2014-10-03 17:57 Informacja poufna dotycząca zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji w kapitale zakładowym spółki Amica Wronki S.A. (możliwość zbycia części papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta)
2014-09-12 18:34 Potencjalna możliwość zmiany praw z papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta / Potencjalna możliwość dopuszczenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych po ich wcześniejszej asymilacji z p

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm