pieniadz.pl

Action SA
Wykonanie przez Spółkę w terminie Zarządzenia Sędziego – komisarza w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności.

10-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-10
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wykonanie przez Spółkę w terminie Zarządzenia Sędziego – komisarza w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. oraz nr 48/2016 r. z dnia 19.09.2016 r., Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji _Spółka, Emitent_ informuje, iż w nawiązaniu do Zarządzenia Sędziego - komisarza z dnia 15 września 2016 r. wydanego w postępowaniu sanacyjnym ACTION S.A. _sygn. akt X GRs 8/16_, w którym Sędzia – komisarz określił następujące terminy do sporządzenia następujących dokumentów:

- plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli do dnia 31 października 2016 r.

Spółka przygotuje ww. dokumenty w termiach określonych przez Sędziego Komisarza w Zarządzeniu z dnia 15 września 2016 r.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm