pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ABC Data (ABC)

Pełna nazwa ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DANISZEWSKA 14 03-230 WARSZAWA
Telefon (22) 676-09-00
Prezes Ilona Weiss
Fax (22) 614-16-16
WWW www.abcdata.com.pl
E-mail info@abcdata.com.pl
ISIN PLABCDT00014

Komunikaty spółki: ABC Data (ABC)

2016-11-04 17:54 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2016 roku
2016-10-10 07:44 Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży we wrześniu
2016-09-30 18:24 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2016-09-08 14:16 Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu
2016-08-26 17:15 Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej
2016-08-25 22:45 PSr
2016-08-23 21:25 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za II kwartał i I półrocze 2016 roku
2016-08-22 17:35 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach, zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji S4E S.A.
2016-08-08 08:18 Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu
2016-07-08 16:21 Uchwała Zarządu w sprawie publikacji miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
2016-07-07 20:02 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 7 lipca 2016 roku
2016-07-07 19:55 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2016-06-16 18:17 Wniosek akcjonariusza w sprawie zmiany porządku obrad NWZ ABC Data S.A. zwołanego na dzień 7 lipca 2016 r.
2016-06-10 17:16 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.
2016-06-07 12:49 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ABC Data S.A.
2016-05-25 21:22 Korekta raportu 13/2016 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016 roku
2016-05-17 22:18 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016 roku
2016-05-17 22:16 Podjęcie Uchwały przez ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
2016-05-17 22:14 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2016-05-17 22:07 Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016
2016-05-12 07:55 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-20 20:00 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A
2016-04-07 17:28 Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej
2016-04-05 18:46 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy wraz z opinią Rady Nadzorczej
2016-03-17 07:36 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-17 07:32 Raport roczny R 2015
2016-03-15 17:50 Powołanie Członka Zarządu
2016-03-08 17:26 Udzielenie przez Emitenta oraz jednostkę zależną poręczeń wzajemnych
2016-02-17 17:09 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2016-02-11 17:38 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm