pieniadz.pl

ABC Data
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2016 roku

04-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ABC Data S.A. _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data.

Trzeci kwartał 2016 roku:
Przychody - 1 091 mln zł
Zysk brutto ze sprzedaży – 61,8 mln zł
EBITDA – 6,9 mln zł
Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 6,3 mln zł
Zysk netto – 2,9 mln zł

Trzy pierwsze kwartały 2016 roku:
Przychody – 3 315 mln zł
Zysk brutto ze sprzedaży – 175,3 mln zł
EBITDA – 25,4 mln zł
Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 23,6 mln zł
Zysk netto – 13,1 mln zł
Dług netto – 96,6 mln zł

Na skonsolidowane przychody Grupy wpłynął wzrost udziału sprzedaży krajowej realizowanej zarówno przez ABC Data S.A., jak również przez iSource S.A. Na wyniki finansowe wpływ miały wzrost kosztów operacyjnych, w tym w szczególności wzrost kosztów sprzedaży, oraz niższa marży brutto ze sprzedaży zrealizowana w I półroczu 2016 roku, która w trzecim kwartale br. uległa poprawie i jest wyższa niż wygenerowana w analogicznym okresie 2015 roku.
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2016 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-13

+ więcej
  • EUR euro 4,4011 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 3,7176 -1,02%  -3,82gr
  • GBP funt 4,8652 -0,77%  -3,76gr
  • CHF frank 4,0887 -0,29%  -1,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm